Takřka všechny významné bankovní domy působící v České republice umožňují svým klientům nechat si vystavit tzv. bezkontaktní platební kartu. Ta umožňuje svým držitelům hradit platby do 500 Kč jen přiložením karty bez nutnosti zadávat PIN.

V posledním roce je poskytování bezkontaktních platebních karet bankami na vzestupu v reakci na zavádění bezkontaktních platebních terminálů na straně obchodníků. Ti tak nakupujícím nabízejí další alternativu, jak zaplatit za nákupy. Platba bezkontaktní kartou má jednoznačnou výhodu v rychlosti, s jakou lze transakci provést. Celý proces zabere jen několik sekund, na rozdíl od platby v hotovosti nebo standardní platební kartou, kde vyřízení celé transakce trvá až minutu. Zákazník je tak spokojenější, že ušetří chvilku svého času. Stejně tak obchodník ocení časovou úsporu, která pak bude znamenat kratší fronty, případně potřeba menšího počtu pokladních na stejný počet zákazníků.

Z hlediska bezpečnosti lze u bezkontaktních platebních karet nastavit počet transakcí, které lze s kartou bezkontaktně provést. Po jeho dosažení je nutné znovu zadat PIN karty, aby bylo možné opět platit bezkontaktně.

Zatím poslední bankou, která bezkontaktní karty svým klientům nabídla, je AirBank. Od 19. ledna si o ni mohou zažádat a až do konce dubna bude výměna za stávající platební kartu zdarma.