Říká se, že studentský život bývá nejlepší části našeho života a vzdělání je v dnešní době neocenitelnou investicí do budoucna. Zaopatřit všechny potřebné výdaje patřící do procesu vzdělávání však není mnohdy jednoduchá záležitost.

Právě z tohoto důvodu existují studentské půjčky a úvěry, které zabezpečují řešení nutných výloh. Komerční banka nyní představuje produkt Gaudeamus, určený pro studenty vysokých, vyšších odborných a středních škol.

Charakteristika služby:

Úvěr Gaudeamus je určen výhradně pro osobní a nepodnikatelské potřeby studenta (školné, pomůcky k výuce, notebook, platba ubytování). Žadatel musí být studentem vysoké školy, vyšší odborné školy nebo střední školy (u tohoto typu platí i studium v zahraničí). U ostatních studentů může sloužit úvěr pouze na úhradu školného. Účelový nebo bezúčelový úvěr může být ve výši od 20 000 Kč do 600 000 Kč. Čerpat je možné buď jednorázově, nebo postupně. Splácení úvěru je umožněno studentům z běžného účtu KB (mohou si zřídit speciální konto Gaudeamus).

Maximální doba splatnosti je deset let. Splácení jistiny lze u studentů vysokých a vyšších odborných škol odložit až na dobu po jeho skončení, během studia se v tomto případě měsíčně hradí jenom úroky z vyčerpaného úvěru. Při využití odkladu splátek je nastavena horní hranice úvěru na 150 000 Kč. Pokud nemá žadatel vlastní příjem, je potřeba jištění například ručitelem, stavebním spořením u Modré Pyramidy stavební spořitelny nebo vkladem u KB.

Výhody služby:

 • Možnost financování školného nebo dalších výdajů spojených se studiem
 • Sjednání úvěru je zdarma
 • Nízká úroková sazba, přizpůsobená studentům
 • Možnost odkladu splátek u vybraných forem studia
 • Úvěr je možný částečně nebo úplně splatit bez sankcí
 • Slevy na jazykové pobyty od společností:
  • EF Education First (sleva 5 % z ceny mezinárodního jazykového pobytu)
  • Asiana (sleva 750 Kč z ceny jazykového pobytu zahrnující letenku/y nebo sleva 500 Kč z ceny jazykového pobytu bez letenky)
 • Začněte studovat ihned a kvalitněji a využijte studentský úvěr.

Zřízení služby:

Navštivte pobočku Komerční banky nebo svého bankovního poradce s dvěma doklady totožnosti (OP a např. cestovní pas)a podklady vztahující se k typu zajištění úvěru, který zvolíte. Volat můžete také na bezplatnou Infolinku KB 800 111 055.