Leasing v České Republice funguje od roku 1989 a za tuto dobu doznal několik změn a udělal velký pokrok. Jedná se zejména o poskytnutí finančních prostředků k nákupu movitého majetku a to konktrétně automobilů.

V dnešní době máme možnost vybírat z množství společností a jednotlivých produktů tak abychom si vybrali přesně to, co nám bude stoprocentně vyhovovat. Leasingové služby můžeme dělit do dvou základních skupin. Pokud jsme soukromá osoba a vybereme si koupi automobilu s financováním přes již zmiňovaný finanční leasing, musíme počítat s tím, že automobil bude náš až po splacení poslední splátky podle smluveného splátkového kalendáře. To znamená, že po celou dobu splacení je auto ve vlastnictví leasingové společnosti a při nedodržení smlouvy ze strany dlužníka je vůz zabaven a následné prodán. Je to jedna z možných cest jak se věřitelé mohou chránit před podvodníky. Mezi další prvek oboustranné ochrany můžeme počítat havarijní pojištění, kdy se obě strany chrání před ztrátou ceny vozu v důsledku nehody nebo například živelné katastrofy. Dále je možné za příplatek dohodnou i další doplňkové služby a pojištění.

Druhou možností je žádání o leasing z pozice právnické osoby. V tomto případě máme poněkud zajímavější podmínky a možnost získání dalších benefitů, o kterých si soukromé osoby mohou nechat pouze zdát. Jednou z hlavních věcí, na které záleží, je počet odebíraných vozů od dané společnosti. Čím je číslo vetší, tím máme lepší podmínky a další výhody. Pro firmy je určíte nejlepší možností operativní leasing. Ten se rapidně liší od finančního a to hned v několika směrech. Jedním ze stěžejních bodů bude, že i po ukončení splacení leasingu automobil zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti. To znamená, že po ukončení splácení si společnost automobil vezme zpět. Jedná se o klasicky pronájem vozu.

Výhodou jsou zde ale nižší splátky za vůz, protože automobil neodkupujeme, ale pouze pronajímáme. Platíme tedy pouze amortizační poplatky. Délka operativního leasingu je nejméně 12 měsíců, ale nejčastější lhůtou je 36 měsíců. Dalším faktorem podle kterého se stanový splátkový kalendář, je počet najetých kilometrů daným vozem. Operativní leasing se dále dělí na další specifické kategorie a záleží na nás, co si vybereme a také na jednotlivých nabídkách od různých firem.