Podmínky webu

Provozovatelem tohoto webového portálu je společnost CFIG SE, Sladkovského 767, 53002 Pardubice, IČO: 291 38 680, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou H 929 (www.cfigse.com).

Společnost neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy žadatel sám poskytne společnosti tato data dobrovolně nebo souhlasí s uvedenými podmínkami na on-line žádostech. Tato data mohou být získána v případě, kdy si žadatel dobrovolně podává žádost za účelem využívání služeb společnosti.

Stránky slouží ke zveřejnění příspěvků ze světa financí, vkládání komentářů návštěvníků stránek, inzerci finančních produktů. Na stránkách se nacházejí formuláře třetích stran, ve kterých je možné vyplnit žádost o půjčku.

Uživatel bere na vědomí, že obsah webu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu, měnit, upravovat či jinak zasahovat do obsahu webu. Uživatel není oprávněn web užívat pro komerční účely, ani není oprávněn pro tyto účely obsah webu jakkoliv zpřístupňovat. Uživatel nesmí využívat automatizovaných procesů pro využívání obsahu tohoto webu.