Půjčka České spořitelny je stejně jako další bankovní půjčky určena především pro bonitní klientelu, která nemá záznam v registrech a má pravidelný příjem, který může snadno doložit.

Doložení příjmů ze závislé činnosti se provádí prostřednictvím potvrzení od zaměstnavatele o výši příjmu (v případě, že je klientovi zasílána výplata na účet, který je veden u České spořitelny, tato povinnost odpadá). Klienti, kteří mají své příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti (tzv. OSVČ), musí předložit daňové přiznání za ukončené zdaňovací období bezprostředně předcházející tomu, ve kterém žádají o půjčku, dále doklad o zaplacení daně a doklady opravňující podnikat (živnostenský list apod.).

Výhody Půjčky České spořitelny

  • Možnost uzavření smlouvy o půjčce při první návštěvě pobočky
  • Stanovení výše splátek dle vlastního uvážení
  • Neměnná výše úrokové sazby
  • Rychlost vyřízení půjčky
  • Čerpání půjčky jak převodem na účet, tak v hotovosti

Více informací a možnost objednání půjčky najdete na internetových stránkách České spořitelny.