Revolvingový úvěr patří mezi další produkty na našem finančním trhu. Je koncipován tak, aby vyhovoval úzké vrstvě klientů, proto o něj nemůže žádat úplně každý. Zejména důchodci nebo třeba studenti jsou mimo záběr žadatelů o tuto půjčku.

Revolvingový úvěr je krátkodobá forma klasického úvěru, a to jak bankovními domy, tak nebankovními společnostmi. Zpravidla se jedná o dobu jednoho roku, někdy se tato lhůta pohybuje okolo půl roku a jsou i případy opravdu krátkých úvěrů na dobu jednoho měsíce. Tento úvěr funguje na jednoduchém principu, avšak úplně rozdílném než tradiční půjčky nebo úvěry. Jeho hlavním specifikem je možnost opětovného čerpáni a splácení ve smlouvě dané lhůtě. Může se zdát, že se jedná o standardní kontokorent, ale není tomu tak. Revolvingový úvěr se od kontokorentu jasně liší. Asi největším rozdílem je účelovost úvěru. Je přesně dané, na co se budou finanční prostředky čerpat. Proto můžeme počítat s nižší úrokovou sazbou, než je tomu u jiných úvěrů. Dalším rozdílem je koncepce tohoto produktu tak, aby vyhovoval hlavně podnikatelům. Takže se zde jedná o vyšší částky. A také žádaní a získání peněz touto cestou obsahuje dokládání dokumentů, které může doložit pouze stabilní firma.

Po aktivaci úvěru na náš účet čerpání peněz funguje následovně. Čerpání peněz probíhá přes takzvané tranže, tedy dílčí čerpání celkové částky.
Tento úvěr využívají hlavně podnikatele, kteří potřebují překlenout určité komplikované období. Mezi další výhody patří možnost čerpání nebo splácení úvěru v jiných měnách. Toto ocení zejména podnikatele s mezinárodním portfoliem.

Při podaní žádosti je potřeba doložit oprávněni o podnikání, předložit účetní závěrku, výroční zprávu a daňové přiznání za poslední 2 až 3 roky. Dále pak finanční plán podniku na následující období, které je zpravidla stejné jako doba, na kterou je úvěr půjčen. Ale záleží na jednotlivých společnostech a obsahu dané smlouvy. Podmínky se mohou nepatrně lišit avšak princip je všude stejný.