S rokem 2013 vzejde v platnost novela zákona o spotřebitelském úvěru, která by měla zamezit některým typickým praktikám podvodníků na trhu úvěrů a půjček.
 
„Návrh reaguje na poznatky z praxe a na některé neférové praktiky, ke kterým na trhu spotřebitelských úvěrů v České republice dochází. Cílem navrhovaných změn je především posílení postavení spotřebitelů a principu odpovědného úvěrování.“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Nejdůležitější změny se týkají těchto oblastí:
 

Odpovědné úvěrování

Odpovědné úvěrování spočívá v tom, že věřitel bude moci poskytnout spotřebitelský úvěr pouze, ověří-li se schopnost splácení spotřebitele, jemuž je poskytován spotřebitelský úvěr. Tato novela spočívá v tom, že by se mělo zabránit úmyslnému předlužování spotřebitele, ve chvíli kdy je očividné, že spotřebitel není schopen splácet. Není ovšem určeno, jakými parametry bude věřitel zkoumal schopnost spotřebitele splácet své závazky.
 

Směnky a šeky

Směnky ani šeky nebude možné použít ke splacení nebo zajištění splacení spotřebitelského úvěru. Dále pak věřitel a zprostředkovatel budou společně a nerozlučně odpovědní za porušení této povinnosti. Tato část novely by měla zabránit nakládání se směnkami jinak než bylo dohodnuto.
 

Zajištění pohledávky

Zajištění spotřebitelského úvěru nebude možno provést při nepoměru k hodnotě pohledávky. V reálné situaci to znamená, že se tímto má předcházet praktikám, kdy spotřebitel ručí neúměrně vysokou zástavou například nemovitostí věřiteli, jehož cílem je získat tuto zástavu.
 

Telefonní čísla

Pro telefonickou komunikaci se zákazníkem, textové nebo multimediální zprávy, při sjednávání spotřebitelského úvěru, nebude možné využívat telefonní čísla 900, 906.
 

Zprostředkování spotřebitelského úvěru

Smlouva bude muset být uzavřena písemně s informací o právu na odstoupení od této smlouvy.
Spotřebitel bude moci odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od jejího uzavření. Taková smlouva se ruší i s doplňkovými službami.
Smlouva o zprostředkování bude muset obsahovat informaci o ujednané odměně pro zprostředkovatele, bude-li placena spotřebitelem.
Před zaplacení odměny zprostředkovateli bude zprostředkovatel povinen předložit spotřebiteli výsledky své zprostředkovatelské činnosti.